Dokumendid

Näpi Kooli dokumentide loetelu


Dokumendi nimetus Kehtestamine

Näpi Kooli põhimäärus

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava

Direktori kt 17.05.2021 käskkirjaga nr 1-2/21.

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Näpi Kooli hindamisjuhend

Direktori 06.11.20.a käskkiri nr 1-2/25

Näpi Kooli arengukava

Rakvere Vallavolikogu 08.01.2021.a otsus nr 3

Näpi Kooli kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/9

Näpi Kooli õpilaskodu kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/10

Näpi Kooli õppekäikude juhend

Direktori 18.03.2020.a käskkiri nr 1-2/6

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/11

Näpi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Direktori 31.01.2020.a käskkiri nr 1-2/4

Õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord

Direktori 18.05.2020.a käskkiri nr 1-2/15

Näpi Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/12

Näpi Kooli isikuandmete töötlemise kord

Direktori 23.11.2020. a käskkiri nr 1-2/27

Avaldus õpilase kooli võtmiseks

 
Dokumendi nimetus Kehtestamine

Näpi Kooli põhimäärus

Rakvere Vallavolikogu 22.05.2019 määrus nr 45,
jõustumine 16.06.2019

Näpi Kooli õppekava

Direktori kt 17.05.2021 käskkirjaga nr 1-2/21.

Põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava

Vabariigi Valitsuse 16.12. 2010.a määrus nr 182

Näpi Kooli hindamisjuhend

Direktori 06.11.20.a käskkiri nr 1-2/25

Näpi Kooli arengukava

Rakvere Vallavolikogu 08.01.2021.a otsus nr 3

Näpi Kooli kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/9

Näpi Kooli õpilaskodu kodukord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/10

Näpi Kooli õppekäikude juhend

Direktori 18.03.2020.a käskkiri nr 1-2/6

Õpilasega arenguvestluse läbiviimise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/11

Näpi Kooli õpilasesinduse põhimäärus

Direktori 31.01.2020.a käskkiri nr 1-2/4

Õppe- ja kasvatusalal töötavate
isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord

Direktori 18.05.2020.a käskkiri nr 1-2/15

Näpi Kooli õpilaste vastuvõtmise kord

Direktori 26.03.2020.a käskkiri nr 1-2/12

Näpi Kooli isikuandmete töötlemise kord

Direktori 23.11.2020. a käskkiri nr 1-2/27

Avaldus õpilase kooli võtmiseks