Õpilaskodu

Näpi Kooli õpilaskodu

Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.

Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kordlink opens on new page

Kooli ja õpilaskodu koostööga püütakse tagada kõigele õpilaskodu õpilastele vastavalt individuaalsetele vajadustele ja huvidele head õppimis-, elamis- ja kasvamistingimused.

Õpilaskodus tegelevad lastega:

kasvataja Evi Torm +372 53067734 evi.torm@napi.edu.eelink opens on new page

kasvataja Riin Leppik  riin.leppik@napi.edu.eelink opens on new page

ning abikasvatajad Kertu Aunapuu (öösel) ja Anu Aunapuu. 

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 10.07.2023.