Hoolekogu

Näpi Kooli hoolekogu liikmed on

Leelo Veski - õppenõukogu esindaja;
Klaarika Adonov - lastevanemate esindaja;
Margus Vahter - vilistlaste esindaja;
Margit Diits - toetava organisatsiooni esindaja;
Karis Mugamäe - toetava organisatsiooni esindaja;
Anneli Meibaum - kooli õpilasomavalitsuse esindaja;
Kerli Kängsepp - koolipidaja esindaja.

Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökordlink opens on new pageRiigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord">

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 25.01.2022.