Ajalugu

KOOLI AJALOOST

Näpi Kool on Väeküla Kooli õigusjärglane.

Vaeküla Eriinternaatkool loodi 1977. a mais õpiraskustega laste õpetamiseks. Kool oli algselt 8-klassiline, kuid juba teisest õppeaastest (1978/79) seati sisse ka kutseklass – 9. klass, mis toimis 1992. a septembrini. Siis pikendati kooliaega 1 aasta võrra ja kutseklassiks sai 10. klass.

1993. aastal sai kooli nimeks Vaeküla Kool.
Kutseklassid kaotati 1998. aastal. 1995/96. õppeaastast kuni 2002/03. õppeaastani töötasid koolis abiklasside kõrval ka toimetulekuklassid.

1993. aasta kevadel toimus kooli reorganiseerimine ja algklassidest moodustati Rakverre Lilleküla Kool. Põhjuseks oli vajadus teha kapitaalremont õpilaskodudes, mida polnud võimalik teha siis, kui mõlemad majad oleksid olnud kasutuses.  Vaeküla Kooli jäid õpilased alates 6. klassist, kuid lubati, et pärast õpilaskodu korrastamist tulevad algklassid Vaekülla tagasi.

1995. aastal avati Vaekülas taas 5. klass. 1996. aasta kevadel lõpetas Lilleküla Kool tegevuse ja kolmkümmend üheksa 4. ja 5. klassi õpilast jätkasid õpinguid Vaekülas, kuid 1.–3. klassi õpilased viidi üle Porkuni kooli. Haridusjuhid tegid sellise otsuse seepärast, et Tallinnas valminud Heleni kooli tõttu lahkus Porkunist suur osa kurtide osakonna õpilasi ning Porkuni kooli ähvardas sulgemine.

1996. aastal avati Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) loal Vaekülas kaks toimetulekuklassi. 1997. aastal oli neid kolm ja 1998. aastal neli. Algasid läbirääkimised Porkuni kooliga, et saada tagasi ka lihtsustatud õppekava järgi õppivate laste 1., 2. ja 3. klass. Koolijuhid tegid Porkuni koolile ettepaneku toimetulekuklassid Porkunisse üle viia. Mõte vajas harjumist ja alles 2002. kevadel andis Porkuni kool teada, et  on sellise vahetusega nõus. Vaekülas asus õppima nelikümmend üks 2.- 4. klassi õpilast.  2003. aastal avati taas ka 1. klass.
Kui Eestis alustati erikoolide võrgu korrastamist,  andis Lääne-Viru Maavalitsus 1. veebruaril 2007 kooli tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsealluvusse, et kool saaks ESFi projektide abil korrastatud.

2008. aastal andis HTM kooli hooned üle RKASile, kuna ESFi rahast ei piisanuks uue tööõpetuse maja ja söökla ehitamiseks. HTM sõlmis lepingu RKASiga kooli renoveerimiseks.

2009. aastal toimusid projekteerimistööd koostöös Amhold OÜga. Aasta lõpuks valmis koolihoone ümberehituse projekt, mis nägi ette endisesse võimlasse poiste tööõpetusklasside ja aulasse köögibloki ületoomise. Koolimaja taha projekteeriti uus võimla koos nüüdisaegsete rehabilitatsioonivõimalustega.

2010. aasta märtsis kuulutas RKAS välja ehituse riigihanke, mille võitjaks kuulutati juuni alguses Facio Ehituse AS. Kool kolis koolimajast ja õpilaskodudest välja. 17. juunil võttis ehitusfirma hooned üle lubadusega aasta pärast renoveeritud majad ja uus võimla koolile üle anda. Nurgakivi pidulik panek toimus 2. detsembril 2010. aastal.

2010/2011. õppeaastal töötas kool Inju mõisas, tööõpetuse ja eluõpetuse tunnid toimusid Vaekülas.
2011. aasta juuniks oli selge, et ehitaja ei suuda kokkulepetest kinni pidada, mistõttu RKAS ütles lepingu üles. Ehitaja omakorda vaidlustas otsuse kohtus. RKAS andis koolile lootust, et leitakse uus ehitaja ja renoveerimine kestab veel ühe aasta. Kuna Viņni vald leidis Inju mõisale ostja, pakuti võimalust, et algklassid saavad aasta õppida Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja õpilaskodu kasutada Vinni spordihoone hotelli. Vanem kooliaste kolis tagasi Vaeküla vanasse mõisahoonesse, kus endine söögisaal ja tühjaksjäänud korterid kohandati õpperuumideks.

2012. aasta alguses sai selgeks, et ehitustööd jäävadki pooleli ja HTM lõpetas lepingu RKASiga. Koolijuhil lubati otsida uus asenduspind, sest Vaeküla vanades mõisahoonetes õppetööd jätkata polnud enam võimalik ega mõistlik.

2012. aasta kevadel sõlmiti Sõmeru vallas Näpil asuva aktsiaseltsiga KEK Invest leping, kasutamaks kontorihoone 1. korrust vanemate klasside õppetöö läbiviimiseks. Kooli juhtkond sai ruumid 2. korruse ühte tiiba. Tühjana seisvasse kõrvalhoonesse kohandati ruumid tööõpetuse tundide läbiviimiseks.  Hoone omanik ehitas suvel peamaja keldrikorrusele köögikompleksi. Algklassid jätkasid õpinguid Vinni-Pajusti Gümnaasiumis, õpilaskodu kasutas Vinni spordihoone hostelit. Lõunasöögi said algklassid Vinni koolist, hommiku- ja õhtusöögid valmistati Näpi köögis ja viidi sõiduautoga Vinni hostelisse. Olid keerulise logistikaga aastad, sest lisaks toidu vedamisele töötasid mitmed õpetajad nii Näpil kui Vinnis.

Alates 01.09.2013 sai kool taas ühe katuse alla – hoone omanik andis kooli kasutusse ka kontorihoone 2. korruse, kuhu paigutati algklassid ja õpilaskodu.

15.06.2019 andis Haridus- ja Teadusministeerium Vaeküla Kooli Rakvere vallale ja kooli nimeks pandi Näpi Kool.

   

VAEKÜLA KOOLI NIMED: 1977 Vaeküla Eriinternaatkool; 1993 Vaeküla Kool.

   
VAEKÜLA KOOLI DIREKTORID
Valdeko AROLD
Rein SINITAMM
Arvi ORU
Helmut SEEBA
Linda NITSAR
Arvo ÜTT
Linda NITSAR
Henry KALLASTE
Rein SINITAMM
Kersti AASMETS
mai
sept
sept
aug
nov
sept
sept
juuni
juuni
august
1977
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007

aug
sept
aug
nov
aug
aug
juuni
juuni
august
detsember
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007
2020
   
DIREKTORI ASETÄITJAD ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL

Henn ALTMÄE
Liia EINHOLM
Ingrid PART
Linda NITSAR
Kersti AASMETS
Reet KANTER KT
Ingrid PART
Maaris VIRKUS
Janne VILMS
Juta Valvik

_________________
Elvi KULLAMÄGI
Kersti AASMETS
Linda NITSAR
Heinar GUSEV
Marju HAAVEL
__________________
Herta JÄNIS – vanemkasvataja

1977 – 1986
1986 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1990
1990 – 2007
1993 – 1995
2007 – 2008
2008 – 2010
2010 – 2016
2019 –

________________
1977 – 1987
1987 – 1988
1999 – 2005
2005 – 2008
2008 – 2010

1977 – 1993
1995 – 1999

 

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 11.04.2022.