Kooli tutvustav video

Loomise kuupäev 09.10.2023

Näpi Kool on Rakvere Vallavalitsuse alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus üldjuhul õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Kooli tegevuse põhieesmärk on tõhustatud ja erituge vajavate laste õpetamine ja mitmekülgne arendamine ning nende ettevalmistamine kutseõpinguteks ja iseseisva eluga paremaks toimetulekuks. Õpilaste toetamiseks on koolis tugimeeskond, kuhu kuuluvad sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed. Tugimeeskonna tegevuse eesmärk on iga õppija arenguks vajalike tingimuste väljaselgitamine, last toetava võrgustiku loomine ning probleemide ennetamine ja vajadusel laheduste otsime koostöös Innove, kohalike omavalitsuste spetsialistide ja vanematega.

Kooli tutvustav video.link opens on new page

Viimati muudetud 13.10.2023.