Meie koolist

Õppenõukogu


2021/2022. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu nr 1

26. okt 2021

Õppetöö tulemused, kitsaskohad

IÕKde vajadus

Õppekava üldosa toimimise arutelu

Õppenõukogu nr 2

8. juuni 2022

Järgmisesse klassi üleviimine

Täiendava õppetöö määramine

Õppenõukogu nr 3

15. juuni 2022

Täiendava õppetöö tulemuste põhjal järgmisesse klassi üleviimine. Põhikooli lõpetamine.

Õppenõukogu nr 4

30. august 2022

Õppeaasta aruande arutelu

Üldtööplaani kinnitamine

2021/2022. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu nr 1

26. okt 2021

Õppetöö tulemused, kitsaskohad

IÕKde vajadus

Õppekava üldosa toimimise arutelu

Õppenõukogu nr 2

8. juuni 2022

Järgmisesse klassi üleviimine

Täiendava õppetöö määramine

Õppenõukogu nr 3

15. juuni 2022

Täiendava õppetöö tulemuste põhjal järgmisesse klassi üleviimine. Põhikooli lõpetamine.

Õppenõukogu nr 4

30. august 2022

Õppeaasta aruande arutelu

Üldtööplaani kinnitamine