Meie koolist

Õppenõukogu


2020/2021. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

Kuupäev

Päevakord

19.10.2020

 1. Arvamuse andmine kooli õppekava üldosa muudatustele;
 2. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

08.06.2021

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
 2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine;
 4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

30.08.2021

 1. Kooli õppe– ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe– ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine; 
 3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 4. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 5. Õppenõukogu sekretäri valimine.

2020/2021. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

Kuupäev

Päevakord

19.10.2020

 1. Arvamuse andmine kooli õppekava üldosa muudatustele;
 2. Arvamuse andmine õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta.

08.06.2021

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ja tunnustamine;
 2. Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustamine;
 3. Põhikooli lõpetamise otsustamine;
 4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

30.08.2021

 1. Kooli õppe– ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe– ja kasvatustegevuse parendamiseks;
 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine; 
 3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 4. Kooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse andmine;
 5. Õppenõukogu sekretäri valimine.