Meie koolist

Õppenõukogu


2021/2022. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu nr 1

2. märts 2023

Põhimääruse muutmine

IÕKde toimimine

Õppenõukogu nr 2

8. juuni 2023

Järgmisesse klassi üleviimine

Täiendava õppetöö määramine

Õppenõukogu nr 3

15. juuni 2023

Täiendava õppetöö tulemuste põhjal järgmisesse klassi üleviimine. Põhikooli lõpetamine.

Õppenõukogu nr 4

30. august 2023

Õppeaasta aruande arutelu

Üldtööplaani kinnitamine

2021/2022. õppeaasta õppenõukogu koosolekud

Õppenõukogu nr 1

2. märts 2023

Põhimääruse muutmine

IÕKde toimimine

Õppenõukogu nr 2

8. juuni 2023

Järgmisesse klassi üleviimine

Täiendava õppetöö määramine

Õppenõukogu nr 3

15. juuni 2023

Täiendava õppetöö tulemuste põhjal järgmisesse klassi üleviimine. Põhikooli lõpetamine.

Õppenõukogu nr 4

30. august 2023

Õppeaasta aruande arutelu

Üldtööplaani kinnitamine