Koolielu

Nõustamine


SOTSIAALPEDAGOOG

Näpi Kooli sotsiaalpedagoog on Merje Vask.

Telefon: 518 1499, e-post: merje.vask@napi.edu.ee

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

  • koolikohustuse täitmise jälgimine;
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
  • koolivägivallajuhtumite lahendamine;
  • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
  • kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

ERIPEDAGOOG

Näpi Kooli eripedagoog on Ave Ojasalu

Telefon: 5348 8533, e-post: ave.ojasalu@napi.edu.ee

Eripedagoogi töö eesmärgiks on haridusliku erivajadusega õpilaste õppe ja arengu toetamine, nende arenguks sobiva keskkonna kujundamine ning kõigi õppeprotsessis osalejate nõustamine.

Samuti on eripedagoogi ülesanne haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine ja suunamine tugispetsialistide juurde. (HEV-koordineerija koolis)

KOOLIPSÜHHOLOOG

Näpi Kooli psühholoog on Riina Türkel.

Telefon: 5649 2830, e-post: riina.tyrkel@napi.edu.ee

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste individuaalne nõustamine, nende aitamine valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel.

Ühesuguste spetsiifiliste probleemidega (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus jne) õpilaste nõustamine grupis, aitamaks neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.

 

SOTSIAALPEDAGOOG

Näpi Kooli sotsiaalpedagoog on Merje Vask.

Telefon: 518 1499, e-post: merje.vask@napi.edu.ee

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

  • koolikohustuse täitmise jälgimine;
  • õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
  • koolivägivallajuhtumite lahendamine;
  • laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
  • kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö.

ERIPEDAGOOG

Näpi Kooli eripedagoog on Ave Ojasalu

Telefon: 5348 8533, e-post: ave.ojasalu@napi.edu.ee

Eripedagoogi töö eesmärgiks on haridusliku erivajadusega õpilaste õppe ja arengu toetamine, nende arenguks sobiva keskkonna kujundamine ning kõigi õppeprotsessis osalejate nõustamine.

Samuti on eripedagoogi ülesanne haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine ja suunamine tugispetsialistide juurde. (HEV-koordineerija koolis)

KOOLIPSÜHHOLOOG

Näpi Kooli psühholoog on Riina Türkel.

Telefon: 5649 2830, e-post: riina.tyrkel@napi.edu.ee

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste individuaalne nõustamine, nende aitamine valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel.

Ühesuguste spetsiifiliste probleemidega (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus jne) õpilaste nõustamine grupis, aitamaks neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.