Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtmise põhimõtted ja vajalikud dokumendid


Näpi Kool on põhikool, kus toimub õpe põhikooli lihtsustatud õppekava alusel (1.- 9. klass) ja riikliku õppekava alusel õppivatele erituge vajavatele õpilastele, kellel esineb aktiivsus- ja tähelepanuhäire või autismispektrihäire (1.- 6. klass).
Koolis õpivad eelkõige Lääne-Virumaa õpilased. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teiste maakondade õpilasi.
Õpilasi võetakse kooli vastu reeglina juunis ja 1.–31. augustil, vabade kohtade olemasolul aastaringi.
Kooli vastuvõtmiseks on lapsevanemal või eestkostjal  soovitatav juba aprillis või mais pöörduda kooli tugimeeskonna poole, kes esitatud dokumentide alusel nõustab neid õppetöö korraldusega seotud küsimustes –  hindab õpilase sobivust kooli spetsiifikat ja eripära arvestades ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste loomiseks.
Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

 1. avaldus kooli blanketil (kirjale klikates on võimalik blankett alla laadida);
 2. lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. nõustamiskomisjoni soovitus;
 4. individuaalse arengu jälgimise kaart;
 5. õpilase puhul väljavõte õpilasraamatust;
 6. tervisekaart;
 7. foto õpilaspiletile;
 8. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

Vastuvõtumeeskonnal on õigus nõuda täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid lapse arengu ja võimete täpsustamiseks.
Vajadusel kaasab kool sellesse tegevusse kohaliku omavalitsuse esindaja ja/või teisi tugivõrgustiku liikmeid.  

Avaldus lapse pikapäevarühma võtmiseks

Avaldus lapse õpilaskodusse võtmiseks

Nõustamise ja vastuvõtu kohta saab täpsemat infot:
õppe- ja arendusjuhilt – 5682 8960

 

 

 

 

Näpi Kool on põhikool, kus toimub õpe põhikooli lihtsustatud õppekava alusel (1.- 9. klass) ja riikliku õppekava alusel õppivatele erituge vajavatele õpilastele, kellel esineb aktiivsus- ja tähelepanuhäire või autismispektrihäire (1.- 6. klass).
Koolis õpivad eelkõige Lääne-Virumaa õpilased. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu ka teiste maakondade õpilasi.
Õpilasi võetakse kooli vastu reeglina juunis ja 1.–31. augustil, vabade kohtade olemasolul aastaringi.
Kooli vastuvõtmiseks on lapsevanemal või eestkostjal  soovitatav juba aprillis või mais pöörduda kooli tugimeeskonna poole, kes esitatud dokumentide alusel nõustab neid õppetöö korraldusega seotud küsimustes –  hindab õpilase sobivust kooli spetsiifikat ja eripära arvestades ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste loomiseks.
Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

 1. avaldus kooli blanketil (kirjale klikates on võimalik blankett alla laadida);
 2. lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 3. nõustamiskomisjoni soovitus;
 4. individuaalse arengu jälgimise kaart;
 5. õpilase puhul väljavõte õpilasraamatust;
 6. tervisekaart;
 7. foto õpilaspiletile;
 8. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri.

Vastuvõtumeeskonnal on õigus nõuda täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid lapse arengu ja võimete täpsustamiseks.
Vajadusel kaasab kool sellesse tegevusse kohaliku omavalitsuse esindaja ja/või teisi tugivõrgustiku liikmeid.  

Avaldus lapse pikapäevarühma võtmiseks

Avaldus lapse õpilaskodusse võtmiseks

Nõustamise ja vastuvõtu kohta saab täpsemat infot:
õppe- ja arendusjuhilt – 5682 8960