Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid


Kooli astumisel on vaja esitada:

 1.  Avaldus kooli blanketil
 2. Koopia lapsevanema isikuttõendavast dokumendist
 3. Lapse sünnitunnistuse ärakiri või Rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (alates 01.07.2010)
 4. Nõustamiskomisjoni või Rajaleidja otsus õppekava määramise kohta
 5. Pilt õpilaspiletile
 6. Tervisekaart

Eelnevast koolist õpilasraamatu väljavõte, kui aasta keskel koolivahetus, siis ka e-kooli väljavõte ja individuaalsuse kaart, kui varem rakendati lihtsustatud õppekava.

 

Kooli astumisel on vaja esitada:

 1.  Avaldus kooli blanketil
 2. Koopia lapsevanema isikuttõendavast dokumendist
 3. Lapse sünnitunnistuse ärakiri või Rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (alates 01.07.2010)
 4. Nõustamiskomisjoni või Rajaleidja otsus õppekava määramise kohta
 5. Pilt õpilaspiletile
 6. Tervisekaart

Eelnevast koolist õpilasraamatu väljavõte, kui aasta keskel koolivahetus, siis ka e-kooli väljavõte ja individuaalsuse kaart, kui varem rakendati lihtsustatud õppekava.