Meie koolist

Ajalugu


KOOLI AJALOOST

Vaeküla Eriinternaatkool loodi 1977.a mais õpiraskustega laste õpetamiseks. Kool oli algselt 8-klassiline, kuid juba teisest õppeaastest (1978/79) seati sisse ka kutseklass – 9.klass, mis töötas 1992.a septembrini. Siis pikendati kooliaega 1 a. võrra ja kutseklassiks sai 10.klass. Kutseklassid kaotati 1998.a. 1995/96 õppeaastast kuni 2002/03 õppeaastani töötasid koolis abiklasside kõrval ka toimetulekuklassid.

1993.aasta kevadel toimus kooli reorganiseerimine ja algklassidest moodustati Rakverre Lilleküla Kool. Põhjuseks oli vajadus teostada kapitaalremondid õpilaskodudes, mida polnud võimalik teha siis, kui mõlemas majas õpilased elanuks.  Vaeküla Kooli jäid õpilased alates 6.klassist.

Mõne aasta pärast viidi algklassid üle Porkuni Kurtide Kooli juurde, kuna Porkunist lahkus suur osa kurte Tallinnasse.

Alates 2001/2002 õppeaastast avati Vaekülas taas 4.klassid ja 2003/2004 õppeaastast 1.klass.

1. veebruaril 2007 andis Lääne-Viru Maavalitsus kooli tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsealluvusse, et kool saaks ERFi projektide abil korrastatud.

2008. aastal andis HTM kooli hooned üle RKASile, kuna ERFi rahast ei piisanuks uue tööõpetusmaja ja söökla ehitamiseks. HTM sõlmis lepingu RKASiga kooli renoveerimiseks.

2009. aastal toimusid projekteerimstööd koostöös Amhold OÜga. Aasta lõpuks valmis koolihoone ümberehituse projekt, mis nägi ette endisesse võimlasse poiste tööõpetusklasside ja aulasse köögibloki ületoomise. Koolimaja taha projekteeriti uus võimla koos kaasaegsete rehabilitatsioonitingimustega.

2010. aasta märtsis kuulutas RKAS välja ehituse riigihanke, mille võitjaks kuulutati juuni alguses Facio Ehituse AS.

Kool kolis koolimajast ja õpilaskodudest välja ja 17. juunil võttis ehitusfirma hooned üle lubadusega aasta pärast renoveeritud majad ja uus võimla koolile üle anda.

Nurgakivi pidulik panek toimus 2. detsembril 2010. a.

2010/2011 õppeaastal töötas kool Inju mõisas, tööõpetus- ja eluõpetustunnid toimusid Vaekülas.

2011. aasta juuniks oli selge, et ehitaja ei suuda kokkulepetest kinni pidada, mistõttu RKAS ütles lepingu üles. Ehitaja omakorda vaidlustas otsuse kohtus. RKAS andis koolile lootust, et leitakse uus ehitaja ja renoveerimine kestab veel ühe aasta.

Algklassid koliti üle Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse, õpilaskodu Vinni spordihoonesse ja vanem kooliaste kolis tagasi Vaeküla vanasse karjamõisa, kus endine söögisaal ja tühjaksjäänud korterid kohandati õpperuumideks.

2012. aasta alguses sai selgeks, et ehitustööd jäävadki pooleli ja HTM lõpetas lepingu RKASiga. Koolil lubati otsida uus asenduspind, sest Vaeküla vanades mõisahoonetes enam töötada polnud võimalik.

Alates 01.09.2012 on kooli administratsioon ja vanemate klasside õpilased end sisse sedanud Näpil asuvas endises KEKi kontoris, kõrvalhoones on korralikud tööõpetusklassid. Algklasside õpilased on jätkuvalt Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja õpilaskodu alates 01.01.2012 Vinni Hostelis.

Alates 01.09.2013 on koolipere taas ühe katuse all Näpil.

   
VAEKÜLA KOOLI NIMED1977 Vaeküla Eriinternaatkool
1993 Vaeküla Kool
   
VAEKÜLA KOOLI DIREKTORID
Valdeko AROLD
Rein SINITAMM
Arvi ORU
Helmut SEEBA
Linda NITSAR
Arvo ÜTT
Linda NITSAR
Henry KALLASTE
Rein SINITAMM
Kersti AASMETS
mai
sept
sept
aug
nov
sept
sept
juuni
juuni
august
1977
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007

aug
sept
aug
nov
aug
aug
juuni
juuni
august
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007
   
DIREKTORI ASETÄITJAD
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL
Henn ALTMÄE
Liia EINHOLM
Ingrid PART
Linda NITSAR
Kersti AASMETS
Reet KANTER KT
Ingrid PART
Maaris VIRKUS
Janne VILMS
__________________
Elvi KULLAMÄGI
Kersti AASMETS
Linda NITSAR
Heinar GUSEV
Marju HAAVEL
__________________
Herta JÄNIS – vanemkasvataja
1977 – 1986
1986 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1990
1990 – 2007
1993 – 1995
2007 – 2008
2008 – 2010
2010 –
________________
1977 – 1987
1987 – 1988
1999 – 2005
2005 – 2008
2008 – 20101977 – 1993
1995 – 1999

KOOLI KOMPLEKTEERIMINE

ÕPPE-AASTA ÕPILASTE ARV 05.09 TÖÖTAJATE ARV  01.09 PÕHIKOOLI
LÕPETAJATE ARV

KLASSIJUHATAJAD

1977/78

255

87

20

I.Sõnajalg

1978/79

280

87

25

Ellen Kanter, L.Villa

1979/80

296

83

32

L.Nitsar, M.Tiits

1980/81

291

90

1981/82

298

106

28

M.Männik, T.Tärnov

1982/83

278

93

29

E.Kanter, T.Saar

1983/84

287

90

39

A.Part, E.Kanter, L.Villa

1984/85

306

92

35

V.Pärn, L.Nitsar

1985/86

304

98

32

T.Tärnov, I.Part

1986/87

297

78

35

K.Muru, M.Männik

1987/88

289

98

25

I.Veiram, E.Kanter

1988/89

212

92

22

E.Kullamägi, L.Villa

1989/90

234

85

0

Toimus üleminek 9-kl põhiharidusele

1990/91

231

81

20

M.Haavel

1991/92

182

78

16

T.Tärnov, E.Kullamägi

1992/93

178

89

15

M.Haavel, M.Männik

1993/94

102

55

20

E.Kanter, E.Kullamägi

1994/95

80

42

10

M.Haavel

1995/96

127

64

14

M.Männik

1996/97

136

61

15

L.Miller, T.Tärnov

1997/98

131

66

18

M.Männik, E.Kullamägi

1998/99

148

63

17

L.Villa, M.Haavel

1999/00

163

72

18

I.Kullamägi, S.Johanson

2000/01

180

83

35

H.Mikker, K.Kollom, L.Nitsar

2001/02

195

80

24

T.Tärnov, M.Männik

2002/03

205

74

30

T.Tärnov, V.Arop
2003/04 194 80 32 T.Tärnov, H.Mikker, T.Lappard

2004/05

189 75 45 I.Kullamägi, S.Johanson, L.Pajula
2005/06 166 75 35 K.Kollom, Ü.Rebane, T.Tärnov
2006/07  148 73 18  V.Arop, A.Saarne, T.Lappard
2007/08  137 70 30 T.Tärnov, M.Kondoja, T.Lappard
2008/09 129 63 23 R.Türkel, S.Johanson, T.Lappard
2009/10 125 55 14 M.Virkus, T.Lappard
2010/11  117 52  23 I. Kullamägi, J.Utt, T.Lappard
2011/12 112  49 12 L. Pajula, H. Mikker
2012/13 98  38 17 M. Kondoja, L. Pajula
2013/14 89  42  18  I. Kullamägi, T.Lappard

KOOLI KOMPLEKTEERIMINE

ÕPPE-AASTA ÕPILASTE ARV 05.09 TÖÖTAJATE ARV  01.09 PÕHIKOOLI
LÕPETAJATE ARV

KLASSIJUHATAJAD

1977/78

255

87

20

I.Sõnajalg

1978/79

280

87

25

Ellen Kanter, L.Villa

1979/80

296

83

32

L.Nitsar, M.Tiits

1980/81

291

90

1981/82

298

106

28

M.Männik, T.Tärnov

1982/83

278

93

29

E.Kanter, T.Saar

1983/84

287

90

39

A.Part, E.Kanter, L.Villa

1984/85

306

92

35

V.Pärn, L.Nitsar

1985/86

304

98

32

T.Tärnov, I.Part

1986/87

297

78

35

K.Muru, M.Männik

1987/88

289

98

25

I.Veiram, E.Kanter

1988/89

212

92

22

E.Kullamägi, L.Villa

1989/90

234

85

0

Toimus üleminek 9-kl põhiharidusele

1990/91

231

81

20

M.Haavel

1991/92

182

78

16

T.Tärnov, E.Kullamägi

1992/93

178

89

15

M.Haavel, M.Männik

1993/94

102

55

20

E.Kanter, E.Kullamägi

1994/95

80

42

10

M.Haavel

1995/96

127

64

14

M.Männik

1996/97

136

61

15

L.Miller, T.Tärnov

1997/98

131

66

18

M.Männik, E.Kullamägi

1998/99

148

63

17

L.Villa, M.Haavel

1999/00

163

72

18

I.Kullamägi, S.Johanson

2000/01

180

83

35

H.Mikker, K.Kollom, L.Nitsar

2001/02

195

80

24

T.Tärnov, M.Männik

2002/03

205

74

30

T.Tärnov, V.Arop
2003/04 194 80 32 T.Tärnov, H.Mikker, T.Lappard

2004/05

189 75 45 I.Kullamägi, S.Johanson, L.Pajula
2005/06 166 75 35 K.Kollom, Ü.Rebane, T.Tärnov
2006/07  148 73 18  V.Arop, A.Saarne, T.Lappard
2007/08  137 70 30 T.Tärnov, M.Kondoja, T.Lappard
2008/09 129 63 23 R.Türkel, S.Johanson, T.Lappard
2009/10 125 55 14 M.Virkus, T.Lappard
2010/11  117 52  23 I. Kullamägi, J.Utt, T.Lappard
2011/12 112  49 12 L. Pajula, H. Mikker
2012/13 98  38 17 M. Kondoja, L. Pajula
2013/14 89  42  18  I. Kullamägi, T.Lappard

KOOLI AJALOOST

Vaeküla Eriinternaatkool loodi 1977.a mais õpiraskustega laste õpetamiseks. Kool oli algselt 8-klassiline, kuid juba teisest õppeaastest (1978/79) seati sisse ka kutseklass – 9.klass, mis töötas 1992.a septembrini. Siis pikendati kooliaega 1 a. võrra ja kutseklassiks sai 10.klass. Kutseklassid kaotati 1998.a. 1995/96 õppeaastast kuni 2002/03 õppeaastani töötasid koolis abiklasside kõrval ka toimetulekuklassid.

1993.aasta kevadel toimus kooli reorganiseerimine ja algklassidest moodustati Rakverre Lilleküla Kool. Põhjuseks oli vajadus teostada kapitaalremondid õpilaskodudes, mida polnud võimalik teha siis, kui mõlemas majas õpilased elanuks.  Vaeküla Kooli jäid õpilased alates 6.klassist.

Mõne aasta pärast viidi algklassid üle Porkuni Kurtide Kooli juurde, kuna Porkunist lahkus suur osa kurte Tallinnasse.

Alates 2001/2002 õppeaastast avati Vaekülas taas 4.klassid ja 2003/2004 õppeaastast 1.klass.

1. veebruaril 2007 andis Lääne-Viru Maavalitsus kooli tagasi Haridus- ja Teadusministeeriumi otsealluvusse, et kool saaks ERFi projektide abil korrastatud.

2008. aastal andis HTM kooli hooned üle RKASile, kuna ERFi rahast ei piisanuks uue tööõpetusmaja ja söökla ehitamiseks. HTM sõlmis lepingu RKASiga kooli renoveerimiseks.

2009. aastal toimusid projekteerimstööd koostöös Amhold OÜga. Aasta lõpuks valmis koolihoone ümberehituse projekt, mis nägi ette endisesse võimlasse poiste tööõpetusklasside ja aulasse köögibloki ületoomise. Koolimaja taha projekteeriti uus võimla koos kaasaegsete rehabilitatsioonitingimustega.

2010. aasta märtsis kuulutas RKAS välja ehituse riigihanke, mille võitjaks kuulutati juuni alguses Facio Ehituse AS.

Kool kolis koolimajast ja õpilaskodudest välja ja 17. juunil võttis ehitusfirma hooned üle lubadusega aasta pärast renoveeritud majad ja uus võimla koolile üle anda.

Nurgakivi pidulik panek toimus 2. detsembril 2010. a.

2010/2011 õppeaastal töötas kool Inju mõisas, tööõpetus- ja eluõpetustunnid toimusid Vaekülas.

2011. aasta juuniks oli selge, et ehitaja ei suuda kokkulepetest kinni pidada, mistõttu RKAS ütles lepingu üles. Ehitaja omakorda vaidlustas otsuse kohtus. RKAS andis koolile lootust, et leitakse uus ehitaja ja renoveerimine kestab veel ühe aasta.

Algklassid koliti üle Vinni-Pajusti Gümnaasiumisse, õpilaskodu Vinni spordihoonesse ja vanem kooliaste kolis tagasi Vaeküla vanasse karjamõisa, kus endine söögisaal ja tühjaksjäänud korterid kohandati õpperuumideks.

2012. aasta alguses sai selgeks, et ehitustööd jäävadki pooleli ja HTM lõpetas lepingu RKASiga. Koolil lubati otsida uus asenduspind, sest Vaeküla vanades mõisahoonetes enam töötada polnud võimalik.

Alates 01.09.2012 on kooli administratsioon ja vanemate klasside õpilased end sisse sedanud Näpil asuvas endises KEKi kontoris, kõrvalhoones on korralikud tööõpetusklassid. Algklasside õpilased on jätkuvalt Vinni-Pajusti Gümnaasiumis ja õpilaskodu alates 01.01.2012 Vinni Hostelis.

Alates 01.09.2013 on koolipere taas ühe katuse all Näpil.

   
VAEKÜLA KOOLI NIMED1977 Vaeküla Eriinternaatkool
1993 Vaeküla Kool
   
VAEKÜLA KOOLI DIREKTORID
Valdeko AROLD
Rein SINITAMM
Arvi ORU
Helmut SEEBA
Linda NITSAR
Arvo ÜTT
Linda NITSAR
Henry KALLASTE
Rein SINITAMM
Kersti AASMETS
mai
sept
sept
aug
nov
sept
sept
juuni
juuni
august
1977
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007

aug
sept
aug
nov
aug
aug
juuni
juuni
august
1978
1982
1984
1986
1988
1990
1993
1997
2007
   
DIREKTORI ASETÄITJAD
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL
Henn ALTMÄE
Liia EINHOLM
Ingrid PART
Linda NITSAR
Kersti AASMETS
Reet KANTER KT
Ingrid PART
Maaris VIRKUS
Janne VILMS
__________________
Elvi KULLAMÄGI
Kersti AASMETS
Linda NITSAR
Heinar GUSEV
Marju HAAVEL
__________________
Herta JÄNIS – vanemkasvataja
1977 – 1986
1986 – 1987
1987 – 1988
1988 – 1990
1990 – 2007
1993 – 1995
2007 – 2008
2008 – 2010
2010 –
________________
1977 – 1987
1987 – 1988
1999 – 2005
2005 – 2008
2008 – 20101977 – 1993
1995 – 1999